• Contributie

    Contributie

    Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributieverplichting geldt tot het einde van het seizoen.

    Contributie 2018/2019 volgt