• Missie

  Missie
  Een maatschappelijk betrokken vereniging zijn waar ieder lid op zijn niveau met veel plezier kan voetballen in een veilige omgeving.

  Huishoudelijk Reglement 

  Huishoudelijk Reglement van UVV Voetbal

  Gedragscode & Tuchtprocedure
  Om hier ook echt gevolg aan te geven zijn de volgende Gedragscode & Tuchtprocedure afgesproken.

  Gedragscode
  Tuchtprocedure

  Beroepscommissie
  In de beroepscommissie hebben de volgende leden zitting:

  Wim Sam Sim
  Richard Schout
  Rob Slikker 


  Leden die, conform onze tuchtprocedure, een sanctie krijgen opgelegd door het bestuur van UVV Voetbal en het daar niet mee eens zijn, kunnen een beroepsprocedure opstarten. U kunt zich dan wenden tot de secretaris van UVV Voetbal. Stuur in dat geval een mail met motivatie naar: secretaris@uvv-voetbal.nl

  De secretaris zal bij de beroepscommissie de melding kenbaar maken, waarna de beroepscommissie met u contact zal opnemen.