• Voetbaltechnisch beleid

  Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 21 februari 2017 is het UVV voetbal technisch plan voor de komende jaren gepresenteerd en goedgekeurd. 

  UVV Voetbaltechnisch beleidsplan 2017-2022

  Het plan is opgesteld door het Technisch Hart in opdracht van het bestuur en is vooral bedoeld voor leden en ouders van leden, trainers en teamleiders. Het geeft op een eenduidige manier richting aan de jeugdopleiding voor zowel jongens als meisjes, selectie en breedte teams.

  Naast een duidelijk missie, visie en ambitie wordt inzage gegeven in belangrijke beleidsuitgangspunten en worden heel concreet uitgewerkt hoe deze uitgangspunten per leeftijdscategorie kunnen worden ingevoerd om de doelstellingen te bereiken.
   
  Selectie en teamindelingen
  Aanvullend op het technisch plan is extra aandacht geschonken aan het proces van (door)selecteren en het indelen van de (selectie/breedte) teams. Dit aanvullend beleid inclusief planning (2018) vindt u hier:


  Technisch Hart

  Het TH is een orgaan dat het bestuur adviseert op voetbaltechnisch gebied voor zowel het senioren- als jeugdvoetbal, en zowel prestatief als recreatief. Tegelijkertijd kunnen bestuur, coƶrdinatoren, technische staf, als ook leden er terecht om ideeĆ«n, vraagstukken, problemen en geschillen op voetbaltechnisch vlak ter advisering voor te leggen. 

  Het Technisch Hart bestaat per Januari 2018 uit de volgende leden:

  • Fred van Leeuwen, Hoofd Bovenbouw
  • Younes el Yandouzi, Hoofd Onderbouw
  • Wander Brummel, Technisch Adviseur
  • Stephan Henderik, Ondersteuning Bovenbouw
  • Stefan van Leerdam, Ondersteuning Onderbouw


  Het Technisch Hart rapporteert aan de jeugdvoorzitter van UVV Voetbal.